Bakat & Insignia: Saint's Favor

SaintSaint's Favor
Level Pengumuman Promosikan Level Durasi Sihir Jeda Kekuatan
1 Serangan menghantarkan 200% ATK DMG dan tambahan 200% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. 20
2 Serangan menghantarkan 240% ATK DMG dan tambahan 240% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. 40
3 Serangan menghantarkan 280% ATK DMG dan tambahan 280% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. 60
4 Serangan menghantarkan 320% ATK DMG dan tambahan 320% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. 80
5 Serangan menghantarkan 380% ATK DMG dan tambahan 380% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. Unknown - Unknown x 10 100
6 Serangan menghantarkan 440% ATK DMG dan tambahan 440% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. Unknown - Unknown x 10 120
7 Serangan menghantarkan 540% ATK DMG dan tambahan 540% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. Unknown - Unknown x 10 140
8 Serangan menghantarkan 680% ATK DMG dan tambahan 680% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. Unknown - Unknown x 10 160
9 Serangan menghantarkan 900% ATK DMG dan tambahan 900% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. Unknown - Unknown x 10 180
10 Serangan menghantarkan 1250% ATK DMG dan tambahan 1250% ATK DMG ke 1 Pahlawan Faksi Brawler musuh terdekat. 200