Bakat & Insignia: Memperlambat

MemperlambatMemperlambat
Level Pengumuman Promosikan Level Durasi Sihir Jeda Kekuatan
1 Mempunyai peluang 25% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 30% selama 5 d ketika menyerang. 5 sec. 20
2 Mempunyai peluang 25% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 40% selama 5 d ketika menyerang. 5 sec. 40
3 Mempunyai peluang 25% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 50% selama 5 d ketika menyerang. 5 sec. 60
4 Mempunyai peluang 25% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 60% selama 5 d ketika menyerang. 5 sec. 80
5 Mempunyai peluang 25% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 70% selama 5 d ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 5 sec. 100
6 Mempunyai peluang 30% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 70% selama 5 d ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 5 sec. 120
7 Mempunyai peluang 35% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 70% selama 5 d ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 5 sec. 140
8 Mempunyai peluang 40% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 70% selama 5 d ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 5 sec. 160
9 Mempunyai peluang 50% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 70% selama 5 d ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 5 sec. 180
10 Mempunyai peluang 65% untuk mengurangi SPD musuh sebanyak 70% selama 5 d ketika menyerang. 5 sec. 200