Bakat & Insignia: Serangan Keras

Serangan KerasSerangan Keras
Level Pengumuman Promosikan Level Durasi Sihir Jeda Kekuatan
1 Mempunyai peluang 10% untuk menyebabkan Koma selama 1 d pada target ketika menyerang. 1 sec. 20
2 Mempunyai peluang 10% untuk menyebabkan Koma selama 1,5 d pada target ketika menyerang. 1 sec. 40
3 Mempunyai peluang 10% untuk menyebabkan Koma selama 2 d pada target ketika menyerang. 2 sec. 60
4 Mempunyai peluang 10% untuk menyebabkan Koma selama 2,5 d pada target ketika menyerang. 2 sec. 80
5 Mempunyai peluang 10% untuk menyebabkan Koma selama 3 d pada target ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 3 sec. 100
6 Mempunyai peluang 15% untuk menyebabkan Koma selama 3 d pada target ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 3 sec. 120
7 Mempunyai peluang 20% untuk menyebabkan Koma selama 3 d pada target ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 3 sec. 140
8 Mempunyai peluang 25% untuk menyebabkan Koma selama 3 d pada target ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 3 sec. 160
9 Mempunyai peluang 35% untuk menyebabkan Koma selama 3 d pada target ketika menyerang. Unknown - Unknown x 10 3 sec. 180
10 Mempunyai peluang 45% untuk menyebabkan Koma selama 3,5 d pada target ketika menyerang. 3 sec. 200