Bakat & Insignia: Menghanguskan

MenghanguskanMenghanguskan
Level Pengumuman Promosikan Level Durasi Sihir Jeda Kekuatan
1 Mempunyai peluang 5% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. 1 sec. 20
2 Mempunyai peluang 6% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. 1 sec. 40
3 Mempunyai peluang 7% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. 1 sec. 60
4 Mempunyai peluang 8% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. 1 sec. 80
5 Mempunyai peluang 9% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 100
6 Mempunyai peluang 15% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 120
7 Mempunyai peluang 35% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 140
8 Mempunyai peluang 50% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 160
9 Mempunyai peluang 65% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 180
10 Mempunyai peluang 80% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang. 1 sec. 200