Bakat & Insignia: Sunder

SunderSunder
Level Pengumuman Promosikan Level Durasi Sihir Jeda Kekuatan
1 Serangan memberi (100%ATK+1500) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 6% HP Maks. 20
2 Serangan memberi (100%ATK+1800) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 7% HP Maks. 40
3 Serangan memberi (100%ATK+2400) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 8% HP Maks. 60
4 Serangan memberi (100%ATK+3300) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 10% HP Maks. 80
5 Serangan memberi (100%ATK+4200) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 12% HP Maks. Unknown - Unknown x 10 100
6 Serangan memberi (100%ATK+5700) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 15% HP Maks. Unknown - Unknown x 10 120
7 Serangan memberi (100%ATK+7200) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 18% HP Maks. Unknown - Unknown x 10 140
8 Serangan memberi (100%ATK+9000) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 21% HP Maks. Unknown - Unknown x 10 160
9 Serangan memberi (100%ATK+12000) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 25% HP Maks. Unknown - Unknown x 10 180
10 Serangan memberi (100%ATK+18000) lebih banyak DMG. 20% peluang untuk memberi DMG setara 30% HP Maks. 200