Item-item | Emblem Blade Dance I - Elakan tambah 8%. Menambah 15% ATK selama 2 d dan memulihkan 10% HP Maks ketika Pahlawan mengelak. (Jeda: 2 d)

Emblem Blade Dance I

Emblem Blade Dance I
Level 1
Emblem Blade Dance I
Elakan tambah 8%. Menambah 15% ATK selama 2 d dan memulihkan 10% HP Maks ketika Pahlawan mengelak. (Jeda: 2 d)
Jumlah terbesar 49999
Jual 2000 Kristal Biru