Item-item | Set Emblem Vital Boon Lv5 - Memberi Set Emblem Vital Boon.

Set Emblem Vital Boon Lv5

Set Emblem Vital Boon Lv5 Set Emblem Vital Boon Lv5
Memberi Set Emblem Vital Boon.
Jumlah terbesar 49999
Jual 200000 Kristal Biru

Dalam subjek

Slot №1
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon I - Menaikkan HP sebanyak 24%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 2 musuh terdekat .
Level 5
1???
Slot №2
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon II - Menaikkan HP sebanyak 24%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 2 musuh terdekat .
Level 5
1???
Slot №3
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon III - Menaikkan HP sebanyak 24%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 2 musuh terdekat .
Level 5
1???
Slot №4
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon IV - Menaikkan HP sebanyak 24%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 2 musuh terdekat .
Level 5
1???