Item-item | Set Emblem Vital Boon Lv2 - Memberi Set Emblem Vital Boon.

Set Emblem Vital Boon Lv2

Set Emblem Vital Boon Lv2 Set Emblem Vital Boon Lv2
Memberi Set Emblem Vital Boon.
Jumlah terbesar 49999
Jual 32000 Kristal Biru

Dalam subjek

Slot №1
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon I - Menaikkan HP sebanyak 12%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 1 musuh terdekat .
Level 2
1???
Slot №2
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon II - Menaikkan HP sebanyak 12%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 1 musuh terdekat .
Level 2
1???
Slot №3
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon III - Menaikkan HP sebanyak 12%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 1 musuh terdekat .
Level 2
1???
Slot №4
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon IV - Menaikkan HP sebanyak 12%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 1 musuh terdekat .
Level 2
1???