Item-item | Set Emblem Vital Boon Lv1 - Memberi Set Emblem Vital Boon.

Set Emblem Vital Boon Lv1

Set Emblem Vital Boon Lv1 Set Emblem Vital Boon Lv1
Memberi Set Emblem Vital Boon.
Jumlah terbesar 49999
Jual 8000 Kristal Biru

Dalam subjek

Slot №1
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon I - Menaikkan HP sebanyak 8%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 1 musuh terdekat .
Level 1
1???
Slot №2
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon II - Menaikkan HP sebanyak 8%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 1 musuh terdekat .
Level 1
1???
Slot №3
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon III - Menaikkan HP sebanyak 8%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 1 musuh terdekat .
Level 1
1???
Slot №4
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Vital Boon IV - Menaikkan HP sebanyak 8%. Berpeluang 15% untuk menghapus buff 1 musuh terdekat .
Level 1
1???