Help us on Patreon, please!

Item-item | Set Emblem Erosi Lv5 - Memberi Set Emblem Erosi

Set Emblem Erosi Lv5

Set Emblem Erosi Lv5 Set Emblem Erosi Lv5
Memberi Set Emblem Erosi
Jumlah terbesar 49999
Jual 200000 Kristal Biru

Dalam subjek

Slot №1
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Erosi I - Berpeluang 16% untuk mengurangi energi dari 3 musuh yang berdekatan sebanyak 50 ketika diserang.
Level 5
1100%
Slot №2
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Erosi II - Berpeluang 16% untuk mengurangi energi dari 3 musuh yang berdekatan sebanyak 50 ketika diserang.
Level 5
1100%
Slot №3
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Erosi III - Berpeluang 16% untuk mengurangi energi dari 3 musuh yang berdekatan sebanyak 50 ketika diserang.
Level 5
1100%
Slot №4
Item-itemKuantitasPeluang
Emblem Erosi IV - Berpeluang 16% untuk mengurangi energi dari 3 musuh yang berdekatan sebanyak 50 ketika diserang.
Level 5
1100%