Item-item | Mystic Dew - Dapat digunakan di Penaklukan. Melindungi dari kekalahan dalam satu pertempuran. Dapat diperoleh setiap hari dengan menangkan Raid.

Mystic Dew

Mystic Dew Mystic Dew
Dapat digunakan di Penaklukan. Melindungi dari kekalahan dalam satu pertempuran. Dapat diperoleh setiap hari dengan menangkan Raid dan dari Hadiah Login harian.
Jumlah terbesar 65000
Jual 5000 Emas